Miljövänliga kläder

På LotusEco kan du alltid känna dig trygg med att allt du handlar är certifierat ekologiskt och schysst hela vägen. Alla våra kläder är tillverkade i certifierat ekologisk bomull, certifierat ekologiskt lin eller fårull från certifierad ekologisk djurhållning. Med extremt få undantag är alla våra kläder märkta med GOTS (Global Organic Textile Standard) genom hela produktionskedjan.

Vår definition av ekologiska kläder:

Ekologiska kläder består till största delen av naturfibrer som har odlats ekologiskt. Det innebär att inga kemiska bekämpningsmedel har använts, ingen konstgödning har tillsatts, och inga genetiskt modifierade grödor (GMO) har ingått i processen. Strikta regler kring miljö- och hälsofarliga kemikalier har tillämpats genom hela produktionen. Hela tillverkningskedjan är certifierad genom oberoende kontroller.

Varför ekologiska kläder?

Klädindustrin är den näst mest nedsmutsande industrin efter oljeindustrin. Miljövänliga kläder representerar en positiv förändring i dagens modeindustri. Att välja ekologiska plagg innebär att du bidrar till att bevara miljön och stödja en hållbar framtid.

Fördelar för miljön

  • Ökad biologisk mångfald vid ekologisk odling. Konventionell klädproduktion involverar ofta användning av farliga kemikalier.
  • Minskad vattenanvändning. Genom att välja ekologiska kläder kan du minska den totala miljöpåverkan och stödja en mer hållbar produktion.
  • Stränga regler för farliga kemikalier vid behandlingen av fibern och tygerna genom hela produktionen.
  • Materialen som används är förnybara och biologiskt nedbrytbara.
  • Ekologiska klädmärken fokuserar också på att minska avfallet och väljer förpackningsalternativ med lägre miljöpåverkan.

Genom att göra medvetna val som konsument kan du vara en del av lösningen för en bättre miljö.

Hälsomässiga fördelar

Ekologiska kläder kan också erbjuda direkta hälsofördelar för den som bär dem. Materialen är fria från skadliga kemikalier och bekämpningsmedel, vilket minimerar risken för allergier och hudirritationer. När du väljer ekologiska kläder tar du ett steg mot att minska den sammansatta effekten av potentiellt skadliga ämnen i din vardagliga miljö. Att välja ekologiska kläder är därmed ett sätt att främja både din personliga hälsa och en mer hållbar och giftfri livsstil.

Hållbar utveckling

Varje gång du väljer ekologiskt bidrar du till en positiv förändring. Det vi alla väljer att lägga våra pengar på växer sig starkare val för val, plagg för plagg.

Varför GOTS-certifiering?

På klädmarknaden går det idag att hitta en mängd utfästelser som: bra val, bättre typ av viskos, tillverkad i 100% ekologisk bomull, hållbart producerad, fair trade etc. I bästa fall är det sant. Ofta saknas dock en oberoende certifiering. Hur som helst är det som är bättre ofta bara EN detalj av många i en lång produktionskedja.
Därför är det så viktigt med en oberoende certifiering som ser till hela produktionskedjan. GOTS (Global Organic Textile Standard) är en sådan certifiering och den är också en av de som ställer högst krav.
Se denna jämförelse mellan olika textilmärkningar från Medventen Konsumtion.

Vad innebär GOTS-certifiering?

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell certifiering för textilprodukter som garanterar att de uppfyller strikta miljö och sociala kriterier längs hela tillverkningskedjan. För konsumenter är GOTS-certifieringen en försäkran om att de ekologiska kläder de köper uppfyller höga standarder för hållbarhet och socialt ansvar.

Trygghet för kunder

GOTS-certifieringen ger kunder trygghet genom att erbjuda en oberoende granskning av hela tillverkningsprocessen. Från odling av fibern och genom hela produktionen finns stränga regler för att säkerställa ekologiskt jordbruk, rättvisa arbetsvillkor och användning av miljövänliga kemikalier. Kunder kan vara säkra på att de stödjer en ansvarsfull och hållbar produktion genom att välja GOTS-certifierade kläder.

En global hållbarhetsstandard

GOTS-certifieringen strävar efter att harmonisera de globala standarderna för ekologisk textilproduktion. Genom att välja kläder med GOTS-märkning stödjer du inte bara miljövänlig produktion utan också en global rörelse mot en mer hållbar konsumtion. Det är ett viktigt steg mot att minska den globala textilindustrins påverkan på miljön och människors hälsa.

Kläder i naturmaterial

Naturmaterial som bomull, lin och ull har en lång tradition som textilfibrer och de kan alla spinnas till tråd utan användning av kemikalier.

Ekologisk bomull

Ekologisk bomull är en av de mest populära och använda naturmaterialen för ekologiska kläder. Den odlas utan användning av konstgödsel och bekämpningsmedel, vilket minskar negativ påverkan för både miljön och människors hälsa. Kläder gjorda av ekologisk bomull är mjuka, har god andningsförmåga och är biologiskt nedbrytbara.

Ekologiskt lin

Ekologiskt lin odlas med hållbara metoder där inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödning används. Denna naturliga fiber har en rad fördelar, inklusive en stark struktur och hög slitstyrka. Dessutom kräver odlingen av lin minimalt med vatten jämfört med andra textilgrödor, vilket gör det till ett extra miljövänligt val. Kläder tillverkade av ekologiskt lin erbjuder en lätthet och god andningsförmåga som passar speciellt under den varmare tiden av året.

Ekologisk ull

Ull kommer från får och är naturligt förnybart. Ekologisk ull kommer från får som föds upp enligt strikta miljö- och välfärdsstandarder. Kläder gjorda av ekologisk ull är värmande, god andningsförmåga och naturligt smutsavvisande.

Att välja kläder i naturmaterial är ett steg mot en mer hållbar garderob.

Miljövänlig tillverkning

Miljövänlig tillverkning är en nyckelaspekt för att säkerställa att kläderna inte bara är hållbara i materialval utan också i produktionsmetoderna.

Val av miljövänliga kemikalier

I tillverkningsprocessen används olika kemikalier för färgning och bearbetning av material. Miljövänliga klädföretag strävar efter att minimera användningen av skadliga kemikalier och väljer istället miljövänliga alternativ. Detta är särskilt viktigt för att undvika förorening av vattendrag och skydda arbetarnas hälsa. Stränga kriterier i GOTS-standarden reglerar vilka kemikalier som får användas.

Förnybar energi och vattenhantering

Miljövänlig tillverkning innebär ofta att använda förnybara energikällor som sol- eller vindkraft. Detta minimerar beroendet av icke förnybar energi. Ekologiska klädföretag fokuserar även på att effektivisera vattenanvändningen under tillverkningsprocessen för att minimera negativ påverkan på de lokala vattenresurserna.

Avfallshantering och återvinning

En viktig del av miljövänlig tillverkning är att minimera avfall och främja återvinning. Genom att använda material effektivt och återvinna eventuellt avfall bidrar ekologiska klädtillverkare till att minska det totala avtrycket på sopförbränning och deponier. Detta är ett steg mot en cirkulär ekonomi.

Genom att välja kläder från en tillverkare som prioriterar miljövänlig produktion stödjer du en hållbar konsumtion.

Etisk tillverkning

Etisk tillverkning innebär att säkerställa rättvisa arbetsvillkor och socialt ansvarstagande i hela produktionskedjan.

Rättvisa arbetsvillkor

Ekologiska klädföretag som värdesätter etisk tillverkning strävar efter att skapa en arbetsmiljö där arbetarna behandlas rättvist och respekteras. Det inkluderar att säkerställa rimliga arbets- och arbetstidsvillkor, rättvisa löner och rättigheter för arbetarna. Denna etiska approach går hand i hand med hållbarhet.

Socialt ansvarstagande

Att vara socialt ansvarstagande innebär att ta hänsyn till de sociala och samhälleliga konsekvenserna av företagets verksamhet. Det inkluderar att stödja lokalsamhällen och bidra till deras utveckling. Etiska klädmärken engagerar sig ofta i projekt som stödjer utbildning, hälsovård och andra samhällsbehov.

Transparent produktion

En viktig del av etisk tillverkning är transparent kommunikation om produktionsprocessen. Företag som är stolta över sin etiska praxis delar ofta information om sina arbetsvillkor, leverantörskedjan och de initiativ de stödjer. Detta skapar förtroende hos konsumenterna och gör dem medvetna om var deras kläder kommer ifrån.

Genom att välja ekologiska kläder från företag som prioriterar etisk tillverkning kan du vara en del av en positiv förändring i modeindustrin.

Hållbara klädmärken

Vårt noggrant utvalda utbud av hållbara klädmärken representerar det bästa vi kunnat hitta inom ekologiskt mode. Alla våra varumärken delar vår passion för en bättre värld och strävar efter att göra skillnad genom sina produkter. Alla våra producenter är små och många är riktigt små familjeföretag precis som LotusEco. Det är viktigt för oss att våra samarbetspartners ekologiska produktion inte bara är en sidogren. Vi vill inte samarbeta med producenter som tillverkar lite eko men samtidigt tjänar sina pengar på smutsig produktion. Det är ”greenwashing” och inget vi vill stödja.

Våra varumärken förlägger oftast sin tillverkning på ett ställe för att minska transporterna så mycket som möjligt. Odlas t ex bomullen i Turkiet så produceras tyget där och kläderna sys även upp i samma område.
På LotusEco har vi av flera anledningar valt att inte ta in något som är producerat i Kina.

Varje köp är ett steg mot en bättre värld, där stil och ansvar går hand i hand. Utforska vår kollektion och klä dig för en bättre värld.

Slutsats

tt välja ekologiska kläder med GOTS-certifiering, tillverkade av naturmaterial genom en miljövänlig och etisk process, är ett kraftfullt steg mot en mer hållbar och medveten konsumtion. Sammantaget innebär dessa val en positiv påverkan på miljön, arbetarnas välbefinnande och samhället som helhet.

Fördelar med att välja ekologiska kläder:

  1. Miljövänliga val: Ekologiska kläder minimerar den negativa påverkan på miljön genom att använda hållbara naturmaterial och genom miljövänliga produktionsmetoder.
  2. Positiv påverkan på arbetarna: Genom etisk tillverkning stödjer du rättvisa arbetsvillkor och bidrar till att förbättra livet för de som är involverade i produktionsprocessen.
  3. Hög kvalitet och hållbarhet: GOTS-certifierade kläder erbjuder hög kvalitet och hållbarhet, vilket innebär att de håller längre och minimerar behovet av att köpa nya kläder regelbundet.
  4. Medveten konsumtion: Genom att vara medveten om var dina kläder kommer ifrån och hur de tillverkas, tar du ett viktigt steg mot att bli en medveten konsument som prioriterar hållbarhet och etik.

Vi vill gärna klä dig för en bättre värld! Genom att göra medvetna val kan vi alla vara med och forma en mer hållbar och ansvarsfull framtid.

Har du ytterligare frågor eller vill ha mer information? Titta också på vår FAQ.
Kontakta oss gärna om du inte hittar svaren på dina frågor. Tack för ditt engagemang för en bättre värld genom att välja ekologiska kläder!