Living Crafts

GOTS Living CraftsLIVING CRAFTS har i över 30 år producerat textilier i naturmaterial under ekologiska och rättvisa förhållanden. Det mesta av deras produktion är GOTS-certifierad vilket är det enda vi tar in i vårt sortiment. Arbetsvillkoren är rättvisa på deras produktionsanläggningar. Förutom att produktionen går under GOTS sociala krav så är LIVING CRAFTS också medlem i den ideella organisationen Fair Wear Foundation. FWF jobbar med att förbättra arbetsvillkoren inom textil- och klädindustrin. De  granskar, utvärderar och ger varje år ut en publik rapport som beskriver varje medlemsföretags framsteg när det gäller att följa FWF:s riktlinjer i sina leveranskedjor. Där ingår bl a betalning av levnadslöner och säkra och hälsosamma arbetsförhållanden.
Odling och bearbetning av råvarorna sker  utan bekämpningsmedel och kemiska tillsatser. Bearbetningen görs mekaniskt och termiskt, inte kemiskt. De väljer miljövänliga, giftfria färger för deras tyger och ser också till att hålla miljöpåverkan så låg som möjligt vid transporter.
LIVING CRAFTS  satsar på lång livslängd för sina produkter istället för snabbt mode. Vi har genom åren märkt att deras kläder är mycket välgjorda och hållbara.

Living Crafts storleksguide →

Hela produktionen från odling till slutprodukt är oberoende kontrollerad enligt GOTS (Global Organic Textile Standard) stränga kriterier för miljö, hälsa, arbetsvillkor och kvalité. Det samma gäller för alla våra kläder och andra textilier då alla är GOTS-märkta i plaggen med tillverkarens eget licensnummer. Det är bara då man kan garantera att hela produktionen följer GOTS kriterier.

Produkter: baskläder för dam, herr och barn, hemtextil
GOTS licensnummer: CU 816552 →