Publicerad

LotusEco stödföretag för Naturskyddsföreningen 2017

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen med sina 224 000 medlemmar gör ett fantastiskt jobb genom att vara en oberoende röst för människor och miljön.
Vi är superglada att vi har möjlighet att vara stödföretag för våra superhjältar på Naturskyddsföreningen under 2017!

Vi har valt fokusområdet giftfri miljö.

LotusEco stödforetag Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen jobbar bl a för en giftfri värld genom Kemikalienätverket, kampanjer som Fräsch på riktigt och Bra Miljöval som bl a ställer krav på textilier. Se Earth Positives t-shirts som är de enda t-shirts på marknaden märkta med Bra Miljöval.

Från Naturskyddsföreningens verksamhetsriktlinjer

Föreningen ska under 2015-2018 verka för:

  • en ökad förståelse bland allmänheten och beslutsfattare om kopplingen mellan miljögifter, hälsa och natur, genom att ta fram och sprida information, särskilt om samhällskostnader av miljögifter;
  • nationella och internationella åtgärder och begränsningar av farliga kemikalier som framförallt barn utsätts för i sin vardagsmiljö, genom att påverka beslutsfattare om behov av och möjligheter till reglering;
  • att farliga kemikaliers negativa effekter minskar, genom att arbeta för nationella innovationsdrivande ekonomiska styrmedel för en giftfri natur, vardag och innemiljö;
  • att skärpa dels EU:s kemikalieförordning Reach och tillämpningen av densamma, dels den globala kemikalieregleringen, genom påverkansarbete och internationell samverkan inom civilsamhället; samt
  • en förbättrad konsumentinformation om farliga kemikalier och alternativ till dessa, såväl om och på produkter som i andra kanaler, genom påverkansarbete och grön konsumentmakt.

Bli medlem →