Publicerad

Sex vägar till hållbar klädkosumtion

Ta hand om dina kläder så du kan använda dem länge.
Köp certifierat ekologiska kläder, titta efter GOTS/SOIL/IVN så vet du att de är både ekologiska och fair trade.
Köp färre kläder och välj inte de som är så billiga att det är uppenbart att människor och miljö har lidit vid produktionen.
Köp second hand när det går.
Byt kläder med dina kompisar.
Gör om dina kläder när någon detalj är utsliten eller för att inte tröttna på dem.